Vi vill med denna eftermiddag ge möjlighet att mötas och att dela erfarenheter av hur det är att arbeta som Palliativt ombud. PKC berättar om vad som är på gång och vill samtidigt förmedla ny kunskap med fokus på de existentiella frågorna.

OBS! Samma program återkommer vid två tillfällen så att så många som möjligt kan gå.

Datum

8 juni 2021, kl. 13:00–15:30

OBS: Seminariet anordnas också den 1 juni 2021, kl. 13:00–15:30. Innehållet är detsamma; anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst.

Föreläsare

  • Peter Strang, professor i Palliativ medicin
  • Lilian Fransson, vårdutvecklingsledare, sjuksköterska
  • Ingeli Simmross, vårdutvecklingsledare, sjuksköterska
  • Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare, sjuksköterska

Målgrupp

Palliativa ombud inom kommuner i Stockholms län

Medverkande

Läkare och sjuksköterskor från på Stockholms sjukhem

Kostnad

Kostnadsfritt för palliativa ombud inom kommuner i Stockholms län

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Anslutningslänk skickas ut till anmälda innan kurstillfället.

Anmälan

Sista anmälningsdag har nu passerat. (2021-06-07)