Välkommen till en utbildning som ger möjlighet till utbyte med andra och konkreta idéer för hur man kan jobba på egna arbetsplatsen. Teamarbete och kommunikation är en röd tråd genom dagen. Du kan göra utbildningen enskilt eller tillsammans med andra från din verksamhet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs via Teams. Dagen kommer att bjuda på  fördjupning inom fyra områden; smärta, andnöd, oro/ångest och nutrition i tidigt och sent palliativt skede. Du får ta del av patientfall och förinspelat material som därefter diskuteras i grupp. Gruppernas arbete följs upp i det gemsamma mötet.

Lärandemål

  • Få kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid smärta, andnöd samt oro/ångest
  • Kunna reflektera över hur palliativt förhållningssätt kan underlätta lindring av symtom
  • Erhålla kunskap om nutrition i tidig och sen palliativ fas och få strategier för konkreta arbetssätt

Datum

16 november 2021

OBS: Utbildningen erbjuds även 30 november 2021

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Förutsättningar för deltagande:

  • Dator med mikrofon och kamera
  • Stabilt nätverk
  • Tillfälle att testa de tekniska förutsättningarna finns en vecka före utbildningen. Möjligheterna att erbjuda teknisk hjälp under själva utbildningsdagen är mycket begränsade.

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar på vård- och omsorgsboende eller gruppboenden inom LSS och socialpsykiatri, samt läkare med ansvar för dessa verksamheter. Utbildningen erbjuds medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner:

  • Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Kostnad

Kostnadsfri för medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av samfinansierande kommuner:

  • Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 2 november 2021.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev
GDPR*