PKC erbjuder dig som är Palliativt ombud en fördjupningsutbildning om smärta hos äldre. Utbildningen består av två delar:

  1. Webbutbildning. Inför utbildningsdagen gör du webbutbildningen om smärta hos äldre som finns på PKC:s hemsida: pkc.sll.se/webbutbildning-smarta-hos-aldre
  2. Utbildningsdagen. Dagen består av en workshop där innehållet i webbutbildningen följs upp med patientfall med koppling till kunskap om smärta.

Du kommer också att få med dig verktyg i att sprida kunskaper om smärta hos äldre på din arbetsplats.

Utbildningen ges också i oktober 2020: Smärta hos äldre: En fördjupningsutbildning för palliativa ombud (oktober 2020)

Målgrupp

Palliativa ombud utbildade av PKC

Kursledare

Medarbetare från PKC

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 30 november 2020.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev