PKC erbjuder dig som är Palliativt ombud en fördjupningsutbildning om smärta hos äldre. Utbildningen består av två delar:

  1. Webbutbildning. Inför utbildningsdagen gör du webbutbildningen om smärta hos äldre som finns på PKC:s hemsida: pkc.sll.se/webbutbildning-smarta-hos-aldre
  2. Utbildningsdagen. Dagen består av en workshop där innehållet i webbutbildningen följs upp med patientfall med koppling till kunskap om smärta.

Du kommer också att få med dig verktyg i att sprida kunskaper om smärta hos äldre på din arbetsplats.

Utbildningen ges också i oktober 2020: Smärta hos äldre: En fördjupningsutbildning för palliativa ombud (oktober 2020)

Målgrupp

Palliativa ombud utbildade av PKC

Kursledare

Medarbetare från PKC

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 30 november 2020.

OBS! På grund av semesterbemanning på kontoret förekommer längre handläggningstider under sommaren, men det går naturligtvis bra att anmäla sig till kurser som vanligt! Anmälningsbekräftelser skickas ut så snart som möjligt.

Liknande händelser

Fysiska/virtuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen kan komma att senareläggas och/eller genomföras online snarare än fysiskt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Informationen uppdateras löpande.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev