Utbildningen genomförs via Teams. Under dagen jobbar vi tillsammans med frågor som rör smärta hos äldre med fokus på hur du kan sprida kunskaper och stötta kollegor inom området smärta.

Under utbildningsdagen kommer ni att genomföra och arbeta med webbutbildningen om smärta hos äldre som finns på PKC:s hemsida: Smärta hos äldre

Förbered dig gärna genom att bekanta dig med utbildningen innan vi träffas.

Lärandemål

  • Kunna identifiera olika typer av smärta hos äldre och förstå hur dessa kan lindras
  • Kunna omsätta den teoretiska kunskapen i omvårdnadsarbetet
  • Kunna sprida kunskapen till kollegor både i omvårdnadsarbetet och med stöd av utbildningsmaterial på PKC:s hemsida 

Datum

Fredag den 3 december, kl. 08.30–16.00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams. Teamsinbjudan mejlas ca 1 vecka innan utbildningsdagen.

Förutsättningar för deltagande:

  • Dator med mikrofon och kamera
  • Stabilt nätverk

Målgrupp

Palliativa ombud utbildade av Palliativt kunskapscentrum.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via formuläret nedan, senast den 12 november 2021.

OBS: Anmälan skall göras av chef.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
GDPR*