Målet med utbildningen är att deltagarna skall

 • få kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid svår smärta, illamående, andnöd och depression.
 • kunna reflektera över hur teamarbete och helhetssyn kan underlätta lindring av symtom.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Datum

Tisdagen den 10 december 2019, kl. 08.30-16.10 (registering från kl. 08.00)

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Målgrupp

 • Utbildningsdagen riktar sig främst mot läkare och sjuksköterskor men även andra yrkesgrupper som möter patienter med palliativa vårdbehov
 • Landstingsanställda/privata vårdgivare med landstingsavtal
 • Anställda i samfinansierande kommuner: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Stockholms stad och Tyresö

Föreläsare

 • Linda Björkhem Bergman, överläkare ASIH Stockholm Södra
 • Gabriella Frisk, överläkare ASIH Stockholm Södra
 • Ingeli Simmross, fortbildningssjuksköterska PKC
 • Peter Strang, överläkare och professor i Palliativ medicin, vetenskaplig ledare PKC
 • Kerstin Witalis, fortbildningssjuksköterska PKC
 • Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC

Program

08.00–08.30  Registrering
08.30–08.40  Inledning
08.40–09.10  Palliativt förhållningssätt
09.10–10.00  Smärtans olika dimensioner. Kropp och själ
10.00-10.30  Fika
10.30-11.20  Smärta i palliativ vård
11.20-11.30  Bensträckare
11.30-12.00  Smärta i palliativ vård (forts)
12.00-12.20  Ångest och depression i palliativ vård
12.20-13.30  Lunch (OBS – ingår ej)
13.30-14.00  Illamående och dyspné i palliativ vård
14.00-14.30  Kortison mot olika symtom i palliativ vård
14.30-15.00  Fika
15.00-16.00  Vård i livets absoluta slutskede. Hur vet man när en patient är döende?
16.00-16.10   Frågestund och avslutning

Måltider

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika.
OBS: Lunch ingår ej.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri! Dock utgår en kostnad på 1000 kr om ej återbud lämnas.

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fullbokat. (2019-10-29)

Fick du inte plats? Utbildningen ges igen våren 2020: Symtomkontroll i palliativ vård (vår 2020)