• Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?
  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS?
  • Hur kan du som personal hjälpa till så att den enskilde kan påverka hur livets sista tid ska se ut?
  • Hur kan vi prata om döden? Och hur möter vi närståendes frågor?

Det är några av de frågor vi tar upp under denna utbildningsdag. Vi kommer också prata om vad du som personal kan behöva, för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära. Dagen varvas med föreläsning och diskussioner utifrån era erfarenheter och frågor.

Datum

Tisdagen den 19 november 2019, kl. 09.00-16.00

Plats

Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm

Målgrupp

Medarbetare och chefer från boendesidan och medarbetare från HSL-teamen inom LSS

Föreläsare

  • Ingeli Simmross, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC
  • Kerstin Witalis, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

 

Information och anmälan

Läs mer och anmäl dig senast 2019-11-05 på Forum Carpe, på http://www.forumcarpe.se/aktiviteter/trygg-nar-doden-narmar-sig-2/