Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har uppdrag att utbilda medarbetare i palliativ vård som arbetar på uppdrag av Regionen och kommunerna i länet.

För kommunens vård- och omsorg har vi ett allt bredare och djupare utbud av olika utbildningar.

Vi vill nu i ännu högre utsträckning, på ett mer direkt sätt, informera om vad vi erbjuder men också lyssna in vilka behov av ökad kompetens som finns inom kommunens vård och omsorg. Av den anledningen vill vi starta upp ett digitalt nätverk som träffas en gång per termin. Chefens roll ovärderlig när det gäller förändrings- och förbättringsarbete!

Hoppas du vill vara med!

Datum

Fredag den 8 oktober kl. 13.00-14.30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan

Via formuläret nedan.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev