Lärandemål

Utbildningen är uppdelad på tre heldagar med målet att deltagarna efter utbildningen skall kunna:

  • Beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningsätt innebär
  • Identifiera patientens olika omvårdnadsbehov i tidig och sen palliativ fas
  • Sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningsätt i diskussion med medarbetare

Datum

  • 19 januari 2022
  • 2 februari 2022
  • 26 februari 2022

Deltagande är obligatoriskt alla dagar.

Målgrupp

OBS: Vi vänder oss till verksamheter som redan har palliativa ombud och vill utbilda fler, och till er som saknar ombud och vill starta upp detta arbetssätt i er verksamhet. Det bästa är då att utbilda ett team bestående av representanter av olika yrkesgrupper.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri

Mer information

Läs gärna mer om utbildningen här: Utbildning av palliativa ombud i kommunen

Ytterligare kursinformation kommer mejlas ut till de som anmält sig/blivit anmälda.

Kontakt och anmälan

Du som är chef är välkommen att kontakta oss på pkc.slso@sll.se för frågor och anmälan.

OBS: Anmälan skall göras av verksamhetens chef, ej direkt av medarbetare.