Om många söker utbildningen förbehåller sig PKC att fördela utbildningsplatserna rättvist mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper.

Datum

17 november 2020, kl. 8.30–16.00

OBS: Utbildningen var ursprungligen utannonserad som en 2-dagarsutbildning, men har kortats för att bättre fungera online.

Plats

På arbetsplatsen i grupp med en dator och god uppkoppling. Utbildningen sker i Microsoft Teams.

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar i och på uppdrag av Stockholms stad samt läkare på särskilt boende.

Upplägg

Minst tre personer anmäler sig från varje arbetsplats. Deltagarna deltar tillsammans via webben. Under utbildningsdagen varvas korta föreläsningar med diskussioner kring patientfall i den egna arbetsgruppen och tillsammans med övriga deltagare på webben.

Kursledare

 • Ingeli Simmross, vårdutvecklingsledare PKC
 • Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare PKC
 • Lilian Fransson, vårdutvecklingsledare PKC

Föreläsare

 • Malin Ljung, leg. dietist, Stockholm stad
 • Sara Lindberg, leg. dietist, Stockholms stad
 • Gunilla Ridderström, leg, fysioterapeut, Ersta ASIH
 • Dag Salaj, läkare, MAL, Capio Legevisitten
 • Sofia Sundin, leg. arbetsterapeut, Aleris Närsjukvård

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren har förvärvat kunskap i att:

 • förstå och tillämpa principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid smärta, andning och oro/ångest
 • reflektera över hur palliativt förhållningssätt kan underlätta lindring av symtom
 • särskilja nutritionsvård i tidig och sen palliativ fas och få strategier för konkreta arbetssätt

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Utbildningstillfället är nu fulltecknat. (2020-09-24)