Eftermiddagen dag två handlar om centrala infarter och är främst riktat till sjuksköterskor men alla är välkomna. Se mer i anmälningslänken.

OBS! Om många söker utbildningen förbehåller sig PKC att fördela utbildningsplatserna rättvist mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper.

Ändringar kan komma att ske med anledning av pandemin.

Tid

17–18 november 2020, kl. 8.30–16.00

Kursen ges också 2–3 december: Utbildning i palliativt förhållningssätt, symtomkontroll, nutrition i palliativ fas och centrala infarter (december 2020)

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar i och på uppdrag av Stockholms stad samt läkare på särskilt boende.

Kursledare

 • Ingeli Simmross, vårdutvecklingsledare PKC
 • Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare PKC
 • Lilian Fransson, vårdutvecklingsledare PKC

Föreläsare

 • Malin Ljung och Sara Lindberg, leg. dietister, Stockholm stad
 • Gunilla Ridderström, leg, fysioterapeut, Ersta ASIH
 • Dag Salaj, läkare, MAL, Capio Legevisitten
 • Annelie Stridsberg, leg. sjuksköterska, KS
 • Sofia Sundin, leg. arbetsterapeut, Praktikertjänst N.Ä.R.A

Lärandemål

 • få kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid smärta, andning och oro/ångest
 • kunna reflektera över hur palliativt förhållningssätt kan underlätta lindring av symtom
 • erhålla kunskap om nutrition i tidig och sen palliativ fas och få strategier för konkreta arbetssätt
 • erhålla praktisk kunskap om handhavande av om centrala infarter

Plats

Lokal meddelas senare.

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 16 oktober 2020.

Liknande händelser

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev