PKC-dagen 2020/2021

PKC-dagen är en årligt återkommande heldag med föreläsningar relaterade till palliativ vård. Nästa PKC-dag äger rum den 17 november 2021 i centrala Stockholm.

2021 års upplaga av PKC-dagen går av stapeln den 17 november 2021. Temat är ”Närstående i palliativ vård”. Dagen var ursprungligen planerad till den 11/11 2020, men flyttats fram på grund av utbrottet av covid-19.

Dagen kommer bjuda på föreläsningar och workshops med temat närstående. Hur är det att vara närstående till en person med kognitiv svikt? Hur påverkas barnen och familjen när en förälder är svårt sjuk? Det är ett par av frågorna som dagen kommer att försöka besvara.

Platsen är som tidigare år Folkets hus/Stockholm City Conference Center i centrala Stockholm.

Vi hoppas alla som deltar kommer få en lärorik och inspirerande dag!

Kostnad

Du som är anställd eller arbetar på uppdrag av Region Stockholm betalar 500 kr + moms (kategori 1). Detsamma gäller dig som är anställd eller arbetar på uppdrag av en kommun som samfinansierar PKC (kategori 2). För övriga är kostnaden 2500 kr + moms (kategori 3). För ytterligare information se anmälningssidan.

Föreläsare

PKC-dagen 2021 kommer bjuda på föreläsningar av etablerade och kunniga föreläsare. Nedan följer ett urval.

Fler föreläsare kommer presenteras efter hand.

Anmälan

Anmälan till PKC-dagen 2021 kommer öppna upp senare i höst, men planera redan nu in dagen i din kalender!

Fredrik och Ingeli inleder

Senast ändrad 2020-08-03

Publicerad: 2020-03-02