Utbildningsförteckning

Nedan är samtliga utbildningar som PKC i dagsläget har planerade eller som nyligen genomförts.

Våren 2020

Återstående utbildningar våren 2020 har tyvärr ställts in på grund av utbrottet av covid-19.