Videoföreläsningar

Kortfattade föreläsningar som på ett lättförståeligt sätt behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor.

Filmerna är uppdelade på följande områden. Klicka vidare för att se de filmer som intresserar dig.

Kategorier

Undervisningsvideor om palliativ vård (18 filmer)

Här listas filmer som tar upp de fyra hörnstenarna i palliativ vård samt filmer om den fysiska, psykiska, existentiella och sociala dimensionen i palliativ vård.
Se filmerna >

Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård – "hands-on" (6 filmer)

Praktiska tips om läkemedelsbehandling vid olika typer av smärta, dels relaterat till smärta vid cancer, men också allmängiltiga och mer specifika råd.
Se filmerna >

Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård (8 filmer)

Videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård, framtagna i samarbete med Betaniastiftelsen.
Se filmerna >

Informationsvideor relaterade till covid-19 (4 filmer)

Videoföreläsningar relaterade till utbrottet av covid-19. Du hittar videorna och relaterad information på vår särskilda covid-19-sida.
Se filmerna >

Undervisningsfilmer inför B5-kurs 14–15 september 2021 (3 filmer)

Länkar till de filmer som används under B5-kursen.
Se filmerna >

Undervisningsfilmer inför kurs i Avancerad smärtlindring och palliativ sedering (9 filmer)

Länkar till de filmer som används under heldagskursen ”Avancerad smärtlindring och palliativ sedering”.
Se filmerna >

Vår pedagogik (1 film)

Information om PKC:s pedagogiska modell.
Se filmen >