Skriv ut den här sidan

Videoföreläsningar

Kortfattade föreläsningar som på ett lättförståeligt sätt behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor.

Filmerna är uppdelade på följande områden. Klicka vidare för att se de filmer som intresserar dig.

De fyra hörnstenarna i palliativ vård (4 filmer)

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Lär dig mer om dem här.
Se filmerna >

Undervisningsvideor om palliativ vård (8 filmer)

Filmer som relaterar till olika aspekter rörande den fysiska, den psykiska, den existentiella och den sociala dimensionen i palliativ vård.
Se filmerna >

Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård – "hands-on" (6 filmer)

Praktiska tips om läkemedelsbehandling vid olika typer av smärta, dels relaterat till smärta vid cancer, men också allmängiltiga och mer specifika råd.
Se filmerna >

Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård (8 filmer)

Videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård, framtagna i samarbete med Betaniastiftelsen. Fler videor publiceras efter hand.
Se filmerna >