Del 2: Behandling vid nociceptiv konstant smärta

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Inspelningsdatum: 2018-09-05
Längd: 0:12:05

Beskrivning

Denna film är en del av en undervisningsserie bestående av sex filmer om läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård. Målgrupp är framför allt läkare och erfarna sjuksköterskor. I undervisningsserien utgår vi ifrån en mekanism-baserad smärtbehandling, dvs. åhöraren får praktiska tips om läkemedelsval, utgående från smärtmekanism och smärttyper.

Lycka till!