Skriv ut den här sidan

Webbutbildningar

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga utbildningar är kostnadsfritt tillgängliga.

Spara

Lindra smärta i palliativ vård

En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet.

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

En webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Smärta hos äldre

En webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk. Utbildningen riktar sig framför allt till undersköterskor men är också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet.