Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

"Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården" är en webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården.

Utbildningen är interaktiv och innehåller ett patientfall där patienten övergår från tidigt till sent palliativt skede. Utbildningen görs på egen vald tid (ca 60 min) och introduktionen kan skrivas ut.

OBS!

Om du är landstingsansluten (Stockholms läns landsting) kan du gå utbildningen på Lärtorgets slutna del; ditt godkännande på kursen registreras då i Lärtorgets system. Inloggning kräver eTjänstekort (SITHS) eller inloggningsuppgifter.