PKC-dagen 2018

Läs mer om PKC-dagen – vår årligen återkommande heldagskonferens om palliativ vård. PKC-dagen 2018 äger rum den 10 oktober.

Intervjufilm

Den 1 juni 2018 hölls en uppföljningsträff för palliativa ombud, på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Vi passade på att intervjua några av deltagarna om deras roll.

Smärtutbildning

PKC:s senaste webbutbildning är en webbutbildningom smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.

Samarbetspartners

Kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna och Stockholms stad är med och finansierar PKC. Vi hoppas och tror att fler kommuner ansluter inom kort.