Introduktionsfilm

Se en introduktionsfilm om Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, och om vad vi kan erbjuda. Filmen är ca 4 minuter lång.

PKC-dagen 2018

Läs mer om PKC-dagen – vår årligen återkommande heldagskonferens om palliativ vård. PKC-dagen 2018 äger rum den 10 oktober.

Smärtutbildning

PKC:s senaste webbutbildning är en webbutbildningom smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.

Samarbetspartners

Kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna och Stockholms stad är med och finansierar PKC. Vi hoppas och tror att fler kommuner ansluter inom kort.