Skriv ut den här sidan

De fyra hörnstenarna

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation, Teamarbete, Symtomlindring och Närståendestöd. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera.

Klicka nedan för att titta på respektive film.