Skriv ut den här sidan

Videoföreläsningar

Kortfattade föreläsningar som på ett lättförståeligt sätt behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor.

Teamarbete – en palliativ hörnsten

Publiceringsdatum: 2018-08-16
Inspelningsdatum: 2018-05-02
Längd: 0:10:10

”Sanning” i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2017-08-15
Inspelningsdatum: 2017-08-14
Längd: 0:11:21

Förvirringstillstånd i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-06-16
Inspelningsdatum: 2016-12-11
Längd: 0:15:53

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-04-07
Inspelningsdatum: 2015-12-11
Längd: 0:21:59

Att prata om döden – standardisera...

Publiceringsdatum: 2017-08-15
Inspelningsdatum: 2017-10-10
Längd: 0:11:37

Samtal med döende personer – Peters...

Publiceringsdatum: 2017-04-26
Inspelningsdatum: 2017-04-18
Längd: 0:07:58

Smärtans olika dimensioner

Publiceringsdatum: 2016-05-17
Inspelningsdatum: 2016-02-04
Längd: 0:16:07

Oro och ångest i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-03-07
Inspelningsdatum: 2015-12-11
Längd: 0:20:43