Skriv ut den här sidan

Videoföreläsningar

Kortfattade föreläsningar som på ett lättförståeligt sätt behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor.

Symtom – en palliativ hörnsten

Publiceringsdatum: 2018-07-02

Att prata om döden – standardisera...

Publiceringsdatum: 2017-08-15

Samtal med döende personer – Peters...

Publiceringsdatum: 2017-04-26

Smärtans olika dimensioner

Publiceringsdatum: 2016-05-17

Teamarbete – en palliativ hörnsten

Publiceringsdatum: 2018-05-16

”Sanning” i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2017-08-15

Förvirringstillstånd i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-06-16

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-04-07

Oro och ångest i palliativ vård

Publiceringsdatum: 2016-03-07