Skriv ut den här sidan

Webbutbildningar

Lindra smärta i palliativ vård

Webbutbildningen ’Lindra smärta i palliativ vård’ vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men kan även vara till nytta för fler professioner i teamet. Utbildningen kan också passa andra vårdformer där man vårdar patienter som är svårt sjuka och som har olika behov av lindrande vård med inriktning på smärta och smärtproblematik. Utbildningen innehåller innehåller nio kortfilmer som följs upp med ett interaktivt patientfall, och när du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg.

Starta utbildningen

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

Ett webbprogram med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården. Webbprogrammet är interaktivt och innehåller ett patientfall där patienten övergår från tidigt till sent palliativt skede. Programmet görs på egen vald tid (ca 60 min) och introduktionen kan skrivas ut.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är skapad med tanke på att främja ett pedagogiskt interaktivt förhållningssätt där deltagaren aktivt är med och väljer och får svar. I slutet på utbildningen ges ett diplom.

Spara

Senast ändrad: 2017-12-27