Skriv ut den här sidan

Webbutbildningar

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga utbildningar är kostnadsfritt tillgängliga.

Spara

Lindra smärta i palliativ vård

En webbutbildningom smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet.

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

En webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.