Skriv ut den här sidan

Webbutbildningar

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

Ett webbprogram med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården. Webbprogrammet är interaktivt och innehåller ett patientfall där patienten övergår från tidigt till sent palliativt skede. Programmet görs på egen vald tid (ca 60 min) och introduktionen kan skrivas ut.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är skapad med tanke på att främja ett pedagogiskt interaktivt förhållningssätt där deltagaren aktivt är med och väljer och får svar. I slutet på utbildningen ges ett diplom.

Spara

Senast ändrad: 2017-11-10