Medarbetare

För kontakt hänvisar vi tillsvidare till e-post: pkc@sll.se

Tillförordnad verksamhetschef

Fredrik Sandlund

Vetenskaplig ledare

Peter Strang

Överläkare
Professor

Samordnare

Zahra Ousi

Leg. sjuksköterska

Fortbildningsutvecklare

Erika Berggren

Distriktssköterska
Doktorand

Marie-Louise Ekeström

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ omvårdnad

Ingeli Simmross

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ vård

Kerstin Witalis

Leg. sjuksköterska

Kommunikatör

Yanan Li

Webbansvarig

Andreas Larsson