Medarbetare

För kontakt hänvisar vi tillsvidare till e-post: pkc.slso@sll.se

Verksamhetschef

Fredrik Sandlund

Vetenskaplig ledare

Peter Strang

Överläkare
Professor

Samordnare

Zahra Ousi

Leg. sjuksköterska

Fortbildningsutvecklare

Erika Berggren

Distriktssköterska
Med. dr.

Marie-Louise Ekeström

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ omvårdnad

Ingeli Simmross

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ vård

Kerstin Witalis

Leg. sjuksköterska

Kommunikatör

Yanan Li

Webbansvarig

Andreas Larsson