Nytt material om äldre i livets slutskede (2017-02-07)

Tips: Se en film som Stockholms stad tagit fram om vård och omsorg i livets slutskede.

Här hittar du en länk till en film om vård och omsorg till äldre personer i livets slutskede, framtagen av Stockholms stad. Medverkar gör bland annat PKC:s Erika Berggren.

Filmen tar upp viktiga frågor och svar på hur vi kan göra det så bra som möjligt för den äldre personen som befinner sig i ett palliativt skede och för deras närstående. Innehållet kan fungera som ingång till gemensamma diskussioner över hur vi på olika vis kan möta den äldre personens behov och önskemål.

<p><strong>Uppdatering 2018-10-15:</strong> Filmen är borttagen från Stockholms stads webbplats, men finns fortfarande tillgänglig på YouTube, på <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dMtOPCepkzA">https://www.youtube.com/watch?v=dMtOPCepkzA</a></p>